Oferujemy następujące usługi:

  • porządkowanie terenów, a w tym terenów zielonych
  • sprzętowe prace ziemne (wykopy, niwelacje terenu, itp.)
  • rozbiórki i wywóz odpadów budowlanych
  • oferujemy usługi związane z oceną stanu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  • wykonujemy przygotowanie terenów do realizacji inwestycji budowlanych
Osoba do kontaktu – Grzegorz Praiss – tel. kom. +48 795 491 234, e-mail: biuro@pwkd.pl