W trakcie wykonywanej działalności zdobyliśmy szerokie doświadczenie w zakresie transportu różnych materiałów, a w tym odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków, powstających w procesach spalania (popioły, żużel itp.) oraz podczas prac wiertniczych.

W zakresie odbioru odpadów, współpracujemy z wieloma podmiotami w tym przedsiębiorstwami komunalnymi.

Realizujemy usługi transportowe samochodami typu hakowiec, ciągnik siodłowy z naczepą wanną oraz naczepą asenizacyjną.

BDO: 000024166