Świadczymy fachowe usługi nie tylko polegające na transporcie odpadów, ale również odbiorze odpadów do zagospodarowania w różnych procesach utylizacji i odzysku.

Na stałe współpracujemy z podmiotami zajmującymi się zagospodarowaniem odpadów (zakłady odzysku, składowiska odpadów).

Posiadamy możliwość odbioru szerokiego katalogu odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia dedykowanej oferty.