Misją PWKD jest fachowe, rzetelne oraz terminowe zaspokajanie zapotrzebowania klientów na produkcję, dostawy i realizacje w następujących obszarach:

  • produkcja prefabrykatów betonowych (bloki betonowe oporowe z wypustami, płyty drogowe betonowe, inne)
  • transport drogowy (transport kruszyw, transport płodów rolnych, transport prefabrykatów betonowych, transport objętościowy, i inne)
  • usługi sprzętowe (prace ziemne, niwelacje, wymiany gruntu, rozbiórki, wyburzenia, nawierzchnie, i inne)

Celem PWKD jest działanie na terenie całej Europy oraz konsekwentne poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych.

Stabilna sytuacja finansowa oraz przemyślana strategia inwestycyjna, pozwala spółce PWKD na rozwój i poszerzanie oferty produkcyjnej oraz usługowej dla naszych klientów.